KORALE

Acropora sp. - trudny w utrzymaniu lecz bardzo popularny koralowiec twardy. Posiada małe polipy, tzw. SPS - "small polyp stony coral". Istnieje tak wielka liczba odmian barwnych, form oraz kształtów, że wymienienie ich wszystkich jest wprost nie możliwe. Wymaga następujących parametrów wody: silnego prądu wody (liczne pompy oraz falownik są wskazane), mocnego oświetlenia (hqi), temperatury 23-27 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Potrzebny jest dodatek elementów śladowych, strontu oraz wapna. NO2, NO3 oraz fosforany PO4 powinny wynosić 0. Średnioagresywny. Odżywia się za pomocą fotosyntezy. Trudny w transporcie oraz w aklimatyzacji. Jednakże, gdy już się zaaklimatyzuje, rośnie szybko. Rozmnażać można go poprzez odcięcie szczepki korala i umieszczenie go w dowolnym, dogodnym dla akwarysty miejscu w zbiorniku - spełniającym jednakże wymogi środowiskowe charakterystyczne dla niego.

Montipora sp. - średnio trudny w utrzymaniu lecz bardzo popularny koralowiec twardy. Podobny do koralowców z rodzaju Acropora. Występuje w wielu odmianach barwnych oraz kształtach. Należy do tzw. SPS-ów - "small polyp stony coral" czyli koralowców twardych o małych polipach. Wymaga następujących parametrów wody: średniego prądu wody, umiarkowanego oświetlenia (oprócz M. Digitata, która wymaga mocnego światła i prądu wody), temperatury 23-28 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Potrzebny jest elementów śladowych, strontu oraz wapna. Nieagresywny. Należy go umieszczać w towarzystwie innych, równie pokojowo nastawionych, koralowców. Odżywia się za pomocą fotosyntezy zooksanteli lecz dobrze jest go dokarmiać planktonem raz w tygodniu. Zalecane jest wprowadzanie go do dojrzałego akwarium.

Merulina sp. - trudny w hodowli koralowiec twardy o małych polipach (SPS). Występuje w wielu odmianach barwnych: niebieskiej, zielonej, brązowej, kremowej, fioletowej, różowej. Różnorodne kształty i kolory tego koralowca powodują, że jest bardzo popularnym koralowcem wśród SPS-ów. Ze względu na swą pofałdowaną strukturę nazywana jest często "sałatowym" (Lettuce) czy też "kapuścianym" (Cabbage) koralowcem. Jest pokojowo usposobiona, jednakże jej polipy sięgające do 3 cm sugerują odstęp od innych koralowców na właśnie taką odległość. Polipy te najczęściej można zobaczyć nocą, podczas poszukiwania pokarmu. Odżywia się mikroplanktonem wyłapywanym z wody. Należy dokarmiać ją kawałkami mięsa (ryb, krewetek) 2 razy w tygodniu. Potrzebuje silnego oświetlenia (hqi) oraz średniego przepływu wody. Warto ustawić ją w wyższych partiach zbiornika. Inne jej wymagania to: temperatura 21-27 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Zalecany jest dodatek wapnia i elementów śladowych. Najbardziej znanym gatunkiem tego koralowca jest M. Ampliata.

Zoanthus sp. - bardzo popularny i łatwy koralowiec miękki. Tworzy duże, niskie kolonie. Same koralowce mają okrągłe kształty z "oczkiem" w środku - nierzadko innego koloru - i krótkie polipy. Odmian barwnych jest bez liku (kilkadziesiąt). Wymagają dobrego oświetlenia i średniego przepływu wody. Żywi się głównie produktami fotosyntezy lecz również pobiera pokarm z wody w postaci zooplanktonu czy kawałeczków mięsa rybiego lub krewetki. Łatwo się rozrasta. Wymaga pewnej odległości od innych koralowców, gdyż rozrastając się może poparzyć swych sąsiadów. Średnio agresywny. Należy ustawiać go w zbiorniku od środkowej do górnej części rafy. Wymagania: temperatura 21-27 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Zalecany jest dodatek jodu i elementów śladowych. Spotykany na całym obszarze strefy tropikalnej. Najbardzie popularne gatunki Zoanthusów to: Z. coppingeri, Z. pacificus, Z. pulchellus, Z. sociatus oraz Z. mantoni.

Protopalythoa sp. - bardzo popularny i łatwy koralowiec miękki. Wyglądem zbliżony do gatunku Zoanthus ale posiada trochę większe (do 3 cm) "główki" z krótkimi polipami. Zróżnicowana kolorystyka z najczęściej spotykanymi barwami: jasnobrązową, brązową, zieloną. Średnio agresywny. Potrzebują średniego nasłonecznienia jak również średniego do dużego przepływu wody. Rozrasta się dość szybko a więc należy pamiętać o zostawieniu mu odstępu od innych koralowców. Warto umieszczać go w niższych i średnich partiach zbiornika. Wymagania: temperatura 21-27 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Zalecany jest dodatek jodu i elementów śladowych. Zjawisko fotosyntezy prowadzone przez zooksantele dostarczają mu większości pożywienia, jednakże dokarmianie fitoplanktonem jest wskazane. Można podawać także kawałki mięsa (np. małych krewetek) pamiętając by starać się taki pokarm dostarczyć każdemu polipowi oddzielnie.

Rhodactis sp. - grzybowieńce te należą do jednych z łatwiejszych koralowców miękkich. Mają kształt stosunkowo dużych (do 38 cm) płaskich "dysków" z krótkimi polipami czy też "włoskami". Często nazywany koralowcem "słoniowe ucho" (Elephant Ear Mushroom Coral). Kolorystyka dość zróżnicowana, lecz najczęstszymi barwami są: brązowy, zielony, purpurowy. Ze względu na dużą wytrzymałość jest to jeden z najbardziej popularnych grzybowieńców. Średnio agresywny. Oświetlenie: niskie do średniego. Prąd wody: słaby. Te wymagania, oraz jego duże rozmiary, sugerują raczej ustawienie w dolnych rejonach zbiornika. Inne zapotrzebowania to: temperatura 22-27 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12, dodatek jodu oraz elementów śladowych. Odżywia się za pomocą zooksanteli ale również pobiera zooplankton z wody. Należy także od czasu do czasu dokarmiać go kawałkami mięsa np. rybiego, krewetek.

Discosoma sp. (Actinodiscus) - grzybowieńce te należą do jednych z łatwiejszych koralowców miękkich. Ich kolonie składają się ze stosunkowo małych (2,5-7,5 cm) płaskich "dysków" o różnorodnych kolorach. Te z grzybowieńców, które posiadają paski, są zazwyczaj zielone. Niektóre gatunki szczególnie pięknie opalizują w świetle aktynicznym. Średnio agresywne. Rozrastają się dość szybko, należy więc o tym pamiętać umieszczając je w swych zbiornikach. Preferują średnie oświetlenie, mały do średniego prąd wody, temperaturę w przedziale od 22 do 26 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4 oraz suplementację elementów śladowych, strontu, wapnia i, co bardzo istotne, jodu. Odżywiają się głównie za pomocą zooksanteli.

Sinularia dura - jeden z łatwiejszych w hodowli fotosyntetycznych koralowców miękkich. Angielskie nazwy potoczne (Flat Leather Coral, Carpet Coral oraz Flower Leather Coral) odnoszą się do jego charakterystycznego płaskiego, przypominającego kwiaty czy liście, wyglądu. Zazwyczaj ma kolor jasnobrązowy, choć kremowy czy brązowy również jest dostępny w handlu. Blisko spokrewniony z Sarcophytonem. Średnio agresywny. Warto zostawić odstęp do najbliższego sąsiada. Niektóre gatunki mogą być toksyczne dla koralowca twardych. Należy umieszczać go w górnych partiach zbiornika, gdyż wymaga dobrego oświetlenia o co najmniej średnim natężeniu. Wymagania odnośnie przepływu wody są podobne, tzn. średnie do dużego. Znosi temperatury w przedziale od 20 do 28 C. Inne zapotrzebowania to: zasolenie 1,023-1,025; pH 8,1-8,4; dKH 8-12. Zalecane jest dodawanie jodu, strontu i elementów śladowych. Wprawdzie odżywia się za pomocą zooksanteli to warto dokarmiać go planktonem (pokarmem podawanym dla filtratorów) czy mięsem np. malutkich krewetek.

Pachyclavularia violacea - bardzo popularny i łatwy koralowiec miękki. Występuje w kolorach: białym, jasnobrązowym, zielonym i brązowym. Tworzy niskie łączki. Pojedynczy koralowiec ma osiem długich czułków. W sprzyjających warunkach jest w stanie rozrastać się miesięcznie nawet w tempie 2-3 cm. Potrzebuje od średniego do silnego oświetlenia oraz średniego do mocnego przepływu wody aby nie pozwolić detrytusowi na zaleganie na nim. Wymaga średniego oświetlenia i umiarkowanego ruchu wody oraz temperatury 21-27 C, zasolenia 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Zalecany jest dodatek jodu i elementów śladowych. Wzrost tego koralowca jest widocznie zahamowywany przy niskich poziomach wapna (poniżej 400 mg/l). Nieagresywny. Potrafi zarastać skały czy też szyby zbiornika tworząc szerokie możliwości aranżacji. Odżywia się za pomocą zooksanteli lecz dobrze jest go dokarmiać planktonem raz w tygodniu.

Clavularia sp. - bardzo popularny i łatwy koralowiec miękki, przypominający mały kwiatek. Tworzy piękne, falujące kolonie. Potrafi zarosnąć nawet powierzchnię szyby co daje wspaniałe możliwości przy aranżacji zbiornika i stwarza szansę uzyskania nietypowego i pięknego efektu. Występuje w wielu odmianach barwnych: białej, brązowej, różowej, jasnobrązowej, zielonej. Wśród nich rozróżniamy: C. hamra, C. Inflata, C. Modesto oraz C. viridis. Wymaga średniego oświetlenia i umiarkowanego ruchu wody oraz temperatury 21-27 C, zasolenia 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Zalecany jest dodatek jodu i elementów śladowych. Średnio agresywny. Świetnie nadaje się do zbiorników z rafą koralową. Należy umieszczać go od średnich do wyższych partii akwarium. Zalecany początkującym.

Studeriotes sp. - koralowiec miękki zwany "Christmas Tree Coral", czyli świąteczna choinka. Jeden z najciekawszych "skórzastych" koralowców. Nie odżywia się za pomocą zooksanteli a więc nie potrzebuje dużo mocnego światła. Należy karmić go zooplanktonem, kawałkami ryb lub krewetek. Zaleca się również suplemację jodu, strontu i innych elementów śladowych. Ustawiać należy go na samym dnie zbiornika, gdzie może się zakorzenić na żwirze czy gruzie koralowym. Na noc wciąga czułki i czasami ze względu na swą kolorystykę (jasnobrązową, szarą lub brązową) może przypominać ziemniaka. Potrzebuje średniego do silnego ruchu wody. Inne wymagania to: temperatura 22-27 C, zasolenie 1,023-1,025, pH 8,1-8,4, dKH 8-12. Nieagresywny. Należy umieszczać go w dość znacznej odległości od innych koralowców, gdyż może w ten sposób uniknąć kontaktu z czułkami innych agresywnych koralowców. Nie zalecany dla początkujących.